Bli medlem

Föreningen har nu färdigställt det planerade nätet och tagit det i drift med några få undantag.
Det finns fortfarande möjlighet att ansluta din fastighet till vårt nät, men villkoren är lite andra jämfört med tidigare.

Kostnad för nytillkommande medlemmar är 28 600 kr inklusive moms.
Då ingår material, inkoppling och grävning fram till tomtgräns under förutsättning att grävningen är rimligt enkel. En bedömning görs i varje enskilt fall. Som förut står den blivande medlemmen själv för förläggning av slang på sin egen tomt samt för att montering av anslutningsbox.

Vi strävar efter att göra flera nya anslutningar på samma gång för att minska omkostnaderna, ingen fastighet ska dock behöver vänta mer än fyra månader på att anslutas.

För att bli medlem så registrerar du som är fastighetsägare dig på  www.minfibersida.se
Gå in under fliken Ansök med användarnamnet MY-ny och lösenordet my-ny

Föreningen förbehåller sig rätten att neka medlemskap om styrelsen bedömer att anslutningen står i strid med föreningens intressen.

Endast personer och företag som äger en fastighet inom föreningens verksamhetsområde kan bli medlemmar. Se sidan Verksamhetsområde för att kontrollera ifall er fastighet ligger inom vårt område.