Verksamhetsområde

Föreningens verksamhetsområde är markerat på kartan nedan. De gröna prickarna på kartan representerar de fastigheter som gått med som medlemmar i föreningen.